Job Vacancy -- Project Manager

Postuar më: 26 Janar 2015
Request for Expressions of Interest Republic of Albania Ministry of Innovation and Public Administration (MIPA) “Innovation Against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model for Albania” Consultant Services for Project Management Unit positions (PMU):

“I Learn/Unë Mësoj” -- Vend Vakant -- Financier/e Projekti

Postuar më: 16 Tetor 2014
Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike do të zbatojë projektin “I Learn/Unë Mësoj” të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim – IADSA, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Shoqatën Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë, Institutin e nxënësve që nuk degjojnë dhe Organizatën Italiane CESTAS. Projekti ka si objektiv pajisjen me tableta dhe ofrimin e një platforme dixhitale për njerëzit që nuk dëgjojnë duke kontribuar në integrimin e tyre tërësor në shoqëri.

“I Learn/Unë Mësoj” -- Vend Vakant -- Koordinator/e Projekti

Postuar më: 16 Tetor 2014
Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike do të zbatojë projektin “I Learn/Unë Mësoj” të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim – IADSA, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Fakultetin e Shkencave të natyrës, Shoqatën Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë, Institutin e nxënësve që nuk degjojnë dhe Organizatën Italiane CESTAS. Projekti ka si objektiv pajisjen me tableta dhe ofrimin e një platforme dixhitale për njerëzit që nuk dëgjojnë duke kontribuar në integrimin e tyre tërësor në shoqëri.

“I Learn/Unë Mësoj” -- Vend Vakant -- Përgjegjës për Komunikimin

Postuar më: 16 Tetor 2014
Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike do të zbatojë projektin “I Learn/Unë Mësoj” të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim – IADSA, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Fakultetin e Shkencave të natyrës, Shoqatën Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë, Institutin e nxënësve që nuk degjojnë dhe Organizatën Italiane CESTAS. Projekti ka si objektiv pajisjen me tableta dhe ofrimin e një platforme dixhitale për njerëzit që nuk dëgjojnë duke kontribuar në integrimin e tyre tërësor në shoqëri.

“I Learn/Unë Mësoj” -- Vend Vakant -- Asistent/e Administrative për Projektin

Postuar më: 16 Tetor 2014
Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike do të zbatojë projektin “I Learn/Unë Mësoj” të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim – IADSA, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Fakultetin e Shkencave të natyrës, Shoqatën Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë, Institutin e nxënësve që nuk degjojnë dhe Organizatën Italiane CESTAS. Projekti ka si objektiv pajisjen me tableta dhe ofrimin e një platforme dixhitale për njerëzit që nuk dëgjojnë duke kontribuar në integrimin e tyre tërësor në shoqëri.