Vend i lirë pune -- Asistent/e Administrative për Projektin “I Learn”

Postuar më: 02 Nëntor 2015
Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike do të zbatojë projektin “I Learn” të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim – IADSA, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, Fakultetin e Shkencave të natyrës, Shoqatën Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë, Institutin e nxenesve qe nuk degjojne dhe Organizatën Italiane CESTAS.

Job Vacancy -- Administrative Specialist

Postuar më: 24 Qershor 2015
Request for Expressions of Interest Republic of Albania Ministry of Innovation and Public Administration (MIPA) “Innovation Against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model for Albania” Consultant Services for Project Management Unit position (PMU).

Job Vacancy -- Procurement Specialist

Postuar më: 19 Maj 2015
Request for Expressions of Interest Republic of Albania Ministry of Innovation and Public Administration (MIPA) “Innovation Against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model for Albania” Consultant Services for Project Management Unit positions (PMU)

Job Vacancy -- Administrative Specialist

Postuar më: 26 Janar 2015
Request for Expressions of Interest Republic of Albania Ministry of Innovation and Public Administration (MIPA) “Innovation Against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model for Albania” Consultant Services for Project Management Unit positions (PMU)

Job Vacancy -- Finance Specialist

Postuar më: 26 Janar 2015
Request for Expressions of Interest Republic of Albania Ministry of Innovation and Public Administration (MIPA) “Innovation Against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model for Albania” Consultant Services for Project Management Unit positions (PMU)

Job Vacancy -- Procurement Specialist

Postuar më: 26 Janar 2015
Request for Expressions of Interest Republic of Albania Ministry of Innovation and Public Administration (MIPA) “Innovation Against Corruption: Building a Citizen Centric Service Delivery Model for Albania” Consultant Services for Project Management Unit positions (PMU)