TAIEX

Instrumenti TAIEX ,i cili menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Zgjerimit të Komisionit Evropian,ka për qëllim ofrimin e asistencës teknike për përafrimin e legjislacionit vendas me legjislacionin evropian,si dhe zbatimin efektiv të tij duke ofruar ekspertiza të ndryshme nëpërmjet aplikimeve për ekspert,për organizimin e workshop-eve si edhe për vizita studimore.

Aplikimet online mund të behen nëpërmjet faqes web të TAEIX Link: Application Form

TAIEX presentation from EU Enlargement on Vimeo.