Lorenc Bako

Këshilltar për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit

lorenc.bako@inovacioni.gov.al