VKM Nr.262 datë 25.3.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.169, datë 25.02.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VENDIM Nr.867, datë 10.12.2014

Postuar më: 14 Janar 2016
PER PROCEDURAT E BASHKEPUNIMIT NE INSTITUCIONET E ADMINISTRATES SHTETERORE

VENDIM Nr.693, datë 22.10.2014

Postuar më: 14 Janar 2016

VENDIM Nr.664, datë 8.10.2014

Postuar më: 14 Janar 2016
PER VENDOSJEN E AUTORITETIT KOMBETAR PER CERTIFIKIMIN ELEKTRONIK NE VARESI TE MINISTRIT TE SHTETIT PER INOVACIONIN DHE ADMINISTRATEN PUBLIKE

URDHER Nr.235, datë 24.9.2014

Postuar më: 14 Janar 2016

UDHËZIM Nr. 1, datë 31.12.2012

Postuar më: 14 Janar 2016

VENDIM Nr.144, datë 22.2.2012

Postuar më: 14 Janar 2016

Vendim Nr.545, datë 11.8.2011

Postuar më: 14 Janar 2016
MIRATIMIN E DOKUMENTIT "STANDARDET SHTETERORE PER SPECIFIKIMET TEKNIKE TE INFORMACIONIT GJEOHAPESINOR NE SHQIPERI, TEMA-KUFIJTE E NJESIVE(...) 16-01-2016