VKM Nr.555, datë 18.6.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.527, datë 18.6.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.480, datë 3.6.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.424, datë 20.5.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

Ligji Nr.46, datë 7.5.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.388 datë 6.5.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.328 datë 22.4.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.243, datë 18.3.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.242 datë 18.3.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.241 datë 18.3.2015

Postuar më: 14 Janar 2016
MIRATIMIN E DOKUMENTIT "STANDARDET SHTETERORE PER SPECIFIKIMET TEKNIKE TE INFORMACIONIT GJEOHAPESINOR NE SHQIPERI, TEMA-KUFIJTE E NJESIVE(...) 16-01-2016