VKM Nr.1078, datë 23.12.2015

Postuar më: 16 Janar 2016
MIRATIMIN E DOKUMENTIT "STANDARDET SHTETERORE PER SPECIFIKIMET TEKNIKE TE INFORMACIONIT GJEOHAPESINOR NE SHQIPERI, TEMA-KUFIJTE E NJESIVE ADMINISTRATIVE"

VKM Nr.1039, datë 16.12.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.1037, datë 16.12.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.878, datë 7.10.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.875, datë 30.10.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.829, datë 7.10.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.388 datë 4.9.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.736, datë 9.9.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

UDHËZIM Nr.3477, datë 22.7.2015

Postuar më: 14 Janar 2016

VKM Nr.556, datë 18.6.2015

Postuar më: 14 Janar 2016
MIRATIMIN E DOKUMENTIT "STANDARDET SHTETERORE PER SPECIFIKIMET TEKNIKE TE INFORMACIONIT GJEOHAPESINOR NE SHQIPERI, TEMA-KUFIJTE E NJESIVE(...) 16-01-2016