Ligje-Strategji

Draftet e para të akteve nënligjore  të ligjit  nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” -  KLIKO KËTU


 

Dokumentet e bashkangjitur