Preambul

Jam krenar për besimin që një shumicë e pazakonshme zgjedhësish investuan tek ne,(...)

Preambul
Integrimi në Bashkimin Europian
Integrimi në Bashkimin Europian

Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Europian është një objektiv kombëtar,(...)

Administrata Publike

Administrata publike është keqpërdorur nga politika në vitet e fundit, në dëm të profesionalizmit dhe(...)

Administrata Publike
Media
Media

Kuadri ligjor, që garanton pavarësinë e medias në shumë aspekte është I pazbatueshëm.(...)

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Kapacitetet e ulëta vendase dhe një pasqyrë jo e qartë e përmasave të sektorit të teknologjisë(...)

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit