Integrimi në Bashkimin Europian

Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Europian është një objektiv kombëtar,(...)

Integrimi në Bashkimin Europian
Administrata Publike
Administrata Publike

Administrata publike është keqpërdorur nga politika në vitet e fundit, në dëm të profesionalizmit dhe(...)

Media

Kuadri ligjor, që garanton pavarësinë e medias në shumë aspekte është I pazbatueshëm.(...)

Media
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit
Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

Kapacitetet e ulëta vendase dhe një pasqyrë jo e qartë e përmasave të sektorit të teknologjisë(...)

Raporti Publik - Qeveria në 300 Ditë

Fjala e Ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administraën Publike në takimin e organizuar me rastin e(...)

Raporti Publik - Qeveria në 300 Ditë